Nacházíte se v úseku realizace staveb / ...

Stavitelství Jokeš

 

Úsek realizacce / naše služby / ...

 

ROZSAH PRACÍ REALIZAČNÍHO ÚSEKU

Realizační úsek zajišťuje generální dodávky staveb, novostavby a rekonstrukce staveb občanských, průmyslových, zemědělských a stavby inženýrských sítí. Uplatňuje postupy odpovídající současným normám a předpisům. Pracovníci jsou náležitě vyškoleni. Firma je vybavena potřebnou mechanizací k provádění těchto prací. Disponuje vlastním oddělením dopravy a mechanizace, které je tvořeno dopravními prostředky a stroji na zemní práce.
Při realizaci staveb firma dodržuje technologické osvědčené postupy a provádí neustálou kontrolu realizace. Klade důraz na kvalitu provedení. Je zde čerpáno z mnoha nashromážděných odborných znalostí, schopností a zkušeností vedoucích pracovníků.
 

 

HLAVNÍ ZÁMĚRY A STRATEGIE

Vůdčím strategickým záměrem STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r. o. do budoucna je dále zintenzívnit efektivní využívání všech disponibilních zdrojů k dosažení úrovně nadprůměrně prosperující stavební firmy s trvalým růstem své tržní hodnoty. Dále budou podporovány všechny faktory potřebné k progresivnímu růstu pozice STAVITELSTVÍ JOKEŠ v segmentu pozemních staveb.

Firma bude i nadále působit v oboru pozemního stavitelství na celém území České republiky s těžištěm ve Východočeském regionu a realizovat smlouvy s novými zákazníky.

V konkurenčním boji o zakázky bude společnost STAVITELSTVÍ JOKEŠ jako hlavní zbraně používat seriózní cenovou politiku a vstřícnost požadavkům zákazníka založenou na plném garantování kvality, lhůt realizace stavebních děl a na dalších nadstandardních metodách, umožněných vysokou technicko-technologickou a kulturní úrovní firmy.

Spokojenost zákazníka je hlavním programem firmy.
Tradici a úroveň firmy dokumentují desítky staveb dokončených v kvalitě i termínech. Vysoká kvalita vlastní práce je jedinou možnou alternativou každého zaměstnance firmy. Společnosti se daří naplňovat její předsevzetí poskytovat klientům služby v krátkých dodacích lhůtách, za nízké ceny a ve vysoké kvalitě zpracování.

 

 

 

Aktuality - administrace

 

STAVITELSTVÍ JOKEŠ spol. s r.o.
569 51 Morašice 59


Tel.: +420 461 618 333
Fax: +420 461 618 333
stavitelstvi_jokes@lit.cz