Nacházíte se v úseku projekce staveb / ...

Stavitelství Jokeš

 

Úsek projekce / naše služby / ...

Projekční úsek zajišťuje kompletní projekční, inženýrskou a poradenskou činnost pro stavby jako jsou:

 

odrážka

stavby pro bydlení – rodinné a bytové domy

odrážka

stavby občanské vybavenosti

odrážka

stavby restauračních zařízení, obchodů, kulturní a sportovních zařízení atd.

Kompletní projekční činnost:

 

odrážka

zpracování architektonických studií

odrážka

vizualizace navržených řešení

odrážka

zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, provedení stavby

odrážka

zaměření stávajícího stavu

odrážka

zaměření skutečného provedení stavby

Inženýrskou činnost:

 

odrážka

obstarání stanovisek dotčených subjektů

odrážka

zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení

odrážka

zajištění technického dozoru při realizaci

odrážka

zajištění kolaudačního rozhodnutí

Poradenskou činnost :

 

odrážka

návrh optimálního řešení stavby

odrážka

konzultace výběru stavebních materiálů

odrážka

případné zajištění realizace

 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ

Projektové dokumentace zpracováváme jak pro novostavby tak pro rekonstrukce stávajících objektů. V rámci projektu jsme schopny řešit projekty komplexně včetně návrhů interiérů nebo zahradních úprav dle přání investora. Trvale spolupracujeme s autorizovanými inženýry všech profesí. Touto spoluprácí zajišťujeme kompletní projektové dokumentace.

Projekty se zabývá tým odborníků, který podle platných norem zajišťuje vše potřebné od počátečního stavu přes všechny stupně dokumentace po stavební povolení a realizační dozor. Připravujeme ekonomické hodnocení navržených systémů a návrhy nejvýhodnějšího řešení. Každý projekt, který opouští firmu, je opatřen autorizačním razítkem a osvědčením o autorizaci.
Každoročně opustí projekční kancelář 40-50 dokončených projektů.

 

HLAVNÍ ZÁMĚRY A STRATEGIE

Vůdčím strategickým záměrem STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r. o. do budoucna je dále zintenzívnit efektivní využívání všech disponibilních zdrojů k dosažení úrovně nadprůměrně prosperující stavební firmy s trvalým růstem své tržní hodnoty. Dále budou podporovány všechny faktory potřebné k progresivnímu růstu pozice STAVITELSTVÍ JOKEŠ v segmentu pozemních staveb.

Firma bude i nadále působit v oboru pozemního stavitelství na celém území České republiky s těžištěm ve Východočeském regionu a realizovat smlouvy s novými zákazníky.

V konkurenčním boji o zakázky bude společnost STAVITELSTVÍ JOKEŠ jako hlavní zbraně používat seriózní cenovou politiku a vstřícnost požadavkům zákazníka založenou na plném garantování kvality, lhůt realizace stavebních děl a na dalších nadstandardních metodách, umožněných vysokou technicko-technologickou a kulturní úrovní firmy.

Spokojenost zákazníka je hlavním programem firmy.
Tradici a úroveň firmy dokumentují desítky staveb dokončených v kvalitě i termínech. Vysoká kvalita vlastní práce je jedinou možnou alternativou každého zaměstnance firmy. Společnosti se daří naplňovat její předsevzetí poskytovat klientům služby v krátkých dodacích lhůtách, za nízké ceny a ve vysoké kvalitě zpracování.

 

 

 

Aktuality - administrace

 
 

STAVITELSTVÍ JOKEŠ spol. s r.o.
569 51 Morašice 59


Tel.: +420 461 618 333
Fax: +420 461 618 333
stavitelstvi_jokes@lit.cz