Nacházíte se v úseku mechanizace a dopravy / ...

Stavitelství Jokeš

 

Úsek mechanizace / naše služby / ...

Úsek mechanizace a dopravy zajišťuje kompletní zemní práce včetně likvidace materiálů a nákladní autodopravu.

 

odrážka

Zemní práce

odrážka

Odvoz a dovoz stavebních materiálů

odrážka

Uložení na skládku

odrážka

Přistavení a položení kontejnerů na sutě a odpady

odrážka

Prodej a dovoz kameniva, betonů, zeminy,ornice, lomového kamene, recyklátu

odrážka

Demolice

 

HLAVNÍ ZÁMĚRY A STRATEGIE

Vůdčím strategickým záměrem STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r. o. do budoucna je dále zintenzívnit efektivní využívání všech disponibilních zdrojů k dosažení úrovně nadprůměrně prosperující stavební firmy s trvalým růstem své tržní hodnoty. Dále budou podporovány všechny faktory potřebné k progresivnímu růstu pozice STAVITELSTVÍ JOKEŠ v segmentu pozemních staveb.

Firma bude i nadále působit v oboru pozemního stavitelství na celém území České republiky s těžištěm ve Východočeském regionu a realizovat smlouvy s novými zákazníky.

V konkurenčním boji o zakázky bude společnost STAVITELSTVÍ JOKEŠ jako hlavní zbraně používat seriózní cenovou politiku a vstřícnost požadavkům zákazníka založenou na plném garantování kvality, lhůt realizace stavebních děl a na dalších nadstandardních metodách, umožněných vysokou technicko-technologickou a kulturní úrovní firmy.

Spokojenost zákazníka je hlavním programem firmy.
Tradici a úroveň firmy dokumentují desítky staveb dokončených v kvalitě i termínech. Vysoká kvalita vlastní práce je jedinou možnou alternativou každého zaměstnance firmy. Společnosti se daří naplňovat její předsevzetí poskytovat klientům služby v krátkých dodacích lhůtách, za nízké ceny a ve vysoké kvalitě zpracování.

 

 

Aktuality - administrace

 

STAVITELSTVÍ JOKEŠ spol. s r.o.
569 51 Morašice 59


Tel.: +420 461 618 333
Fax: +420 461 618 333
stavitelstvi_jokes@lit.cz