Stavitelství Jokeš spol. s r.o.  569 51 Morašice 59
Tel.: +420 461 618 333, Fax: +420 461 618 333,
stavitelstvi_jokes@lit.cz